Navneændring

Navneændring

Ønsker du at ændre dit for, mellem eller efternavn sker det via www.borger.dk.
En navneændring koster i år 500,- kr., man betaler for sagsbehandlingen, ikke for ændringen. 
Navneændring i forbindelse med vielse er gratis, såfremt der opnås navnelighed og anmodningen kommer inden 3 måneder efter vielsen. Det samme gælder for børn under 18 år, som skal have forældrenes navn.

Attestation og/eller attest med nyt navn udleveres/sendes på forlangende.
Der går automatisk besked til offentlige instanser, alle andre steder skal man selv sørge for at rette det.