Optagelse eller genoptagelse i Den Danske Folkekirke

Når man bliver døbt, bliver man automatisk medlem af folkekirken. Dvs. at dåben er adgangsbillet til medlemskabet.
Hvis man har meldt sig ud og vil meldes ind igen, skal der ikke ske ny dåb, men man retter henvendelse til præsten eller Kirkekontoret, der hvor man bor. Man kan melde sig ind igen ved at sende en mail. Man kan også møde op personligt. Det koster ikke noget, hverken at blive døbt eller genoptaget.

Udmeldelse

Hvis man ønsker at melde sig ud af folkekirken, kan det ske ved henvendelse til Kirkekontoret enten via mail eller ved personligt fremmøde.
Udmeldelsen er gratis og kan kun foretages personligt.
Udmeldelsen skal indeholde oplysninger om navn, bopæl og personnr.