Kirkene

Annisse og Ramløse kirker

Ramløse-Annisse pastorat består af Ramløse og Annisse sogne med hver sin kirke.

Annisse sogn
Annisse ligger ved den nordøstlige ende af Arresø og består af den gamle landsby, Annisse, af et nyere parcelhuskvarter, Annisse Nord, samt, den lille flække, Huseby. Hertil kommer et forholdsvis stort opland. Der er ca. 900 husstande med knap 2400 indbyggere.

Annisses historie rækker langt tilbage, hvilket en lang række gravhøje fra vikingetiden vidner om. Det var af stor betydning, at Arresø den gang stod i direkte forbindelse med Kattegat, således at der var direkte skibsadgang. Det er også baggrunden for, at man finder resterne af en større borgruin på hovnæsset ved Annisse ? opført en gang i 1200-tallet.

Såvel Annisse som Huseby er nævnt i Saxos Danmarkskrønike og kirken er omtalt første gang i 1175 i forbindelse med et mageskifte mellem Biskop Absalon og Æbleholdt kloster.

Efterhånden sandede indsejlingen til søen til og i 1600-tallet lukkede den helt. Derved mistede byerne ved søen betydning og Annisse blev en hyggelig "flække", der først blev "genopdaget", da bilernes udbredelse betød interesse for Københavns yderområder.

Ramløse Sogn

Ramløse ligger ved den nordlige del af Arresøen. Til sognet hører også byen Skærød, som ligger lidt østfor, på vej mod Helsinge. Der er ca. 3000 indbyggere i sognet.

Ramløse er formentlig meget gammel. Helt sikkert kan vi knytte den til begivenheder i år 1142, da landsbyen omtales i Saxos Danmarkskrønike. Situationen er den, at kong Erik Lam (1134-46) ligger i konflikt med Olaf, søn af Harald Kesja. Olaf er blevet slået ved Buddinge å af en hær under anførsel af roskildebispen Rik og er flygtet til Sverige.

Roskildebispens gård i Ramløse eksisterer ikke mere, men den har formentlig ligget, hvor den lille vej Himmerigshøj ligger nu. Her har man i flere omgange fundet mængder af gamle munkesten.

Ramløse kirke omtales første gang i 1211, men er formentlig en del ældre. Den har en spændende historie og en del bemærkelsesværdigt inventar - ikke mindst Christen Købkes altertavle