Begravelser/bisættelser

Begravelse / Bisættelse

Ved dødsfald kontaktes bedemand og præst - med mindre man ikke ønsker gejstlig medvirken. Man kan også selv anmelde dødsfaldet via www.borger.dk. Præsten er under alle omstændigheder begravelsesmyndighed - dvs. den der godkender dødsattest, melder dødsfald til cpr-registeret og godkender begravelsesform.
Begge sognets præster og områdets bedemænd tager imod opringninger og henvendelser om dødsfald døgnet rundt.

Personattest udleveres/sendes på forlangende.

Begravelsesformer

Begravelse kaldes det, når afdøde jordfæstes - dvs. hele kisten sænkes i jorden. En bisættelse er betegnelsen for højtideligheden forud for en kremering (brænding) af afdøde. Herefter kan asken nedsættes på kirkegården eller (efter ansøgning) spredes over åbent hav.

Gravsteder

På kirkegårdene i Ramløse og Annisse kan man vælge mellem forskellige gravsteder.

Man kan få et egentligt gravsted i forskellige størrelser. Fredningstiden for en kistebegravelse er 30 år - dvs. at man skal "leje" gravstedet i mindst 30 år. Man kan selv vedligeholde gravstedet eller betale kirken for at gøre det.

Man kan erhverve et urnegravsted, som er et egentligt gravsted i mindre format, og som har en fredningstid på 10 år. Dette kan man ligeledes selv vedligeholde eller betale kirken for at passe.

Man kan få urnen nedsat i plænen. Her får man mulighed for at have et "sted" med navn og data på afdøde, og da stenen ligger i græsplænen i højde med græsset, kræves der ikke vedligeholdelse. Denne form er blevet langt den mest almindelige gennem de sidste årtier.

Man kan få urnen (eller kisten) nedsat i fællesgraven - det, der i gamle dage hed "de ukendtes grav". På fællesgraven er det ikke markeret, hvor den enkelte urne/kiste er sat ned, og eventuelle blomster lægges ved den store fællessten.

Priser på de forskellige former oplyses ved henvendelse til graveren