Annisse-Mårum Guiden

Det nye kirkeblad er udkommet. 

Annisse-Mårum Guiden er byens lokale blad og udgives i samarbejde med Mårum sogn 6 gange årligt. Annisse-Mårum Guiden uddeles til samtlige husstande i Annisse og Mårum Sogne, i Skærød, samt til Bjørnehøjskolens elever.

Stof til Annisse-Mårum Guiden kan sendes til: guiden@annisse.dk  

Hvis man ikke modtager bladet rettes henvendelse til ovenstående på mail eller telefon 48 71 35 24.

Læs ældre numre af Guiden

Annisse-Mårum Guiden 2023 nr. 3