Annisse-Mårum Guiden

Det nye kirkeblad er udkommet. 

Annisse-Mårum Guiden er byernes lokale blad og uddeles til samtlige husstande i Annisse og Mårum Sogne, i Skærød, samt til Bjørnehøjskolens elever 6 gange årligt. 

Stof til Annisse-Mårum Guiden kan sendes til: guiden@annisse.dk  

Hvis man ikke modtager bladet rettes henvendelse til ovenstående på mail eller telefon 48 71 35 24.

Læs alle numre af Guiden:

 

Annisse-Mårum Guiden 2024 nr. 3

Annisse-Mårum Guiden 2024 nr. 2

Annisse-Mårum Guiden 2024 nr. 1

Annisse-Mårum Guiden 2023 nr. 6

Annisse-Mårum Guiden 2023 nr. 5

Annisse-Mårum Guiden 2023 nr. 4

Annisse-Mårum Guiden 2023 nr. 3