Ramløse Kirke

Ramløse Kirke

Ramløse kirkes historie går tilbage til det 12. århundrede, idet den første gang er omtalt i 1211, men regnes for at være en del ældre.
Allerede tidligt besad Roskildebiskoppen en fogedgård i Ramløse, hvor biskop Rike ifølge Saxos Danmarkskrønnike blev dræbt i 1139. Denne fogedgård - Hovgården - lå ikke på den nuværende Hovgårds plads, men  ved Himmerigshøj. Her har man gentagne gange pløjet store mængder af munkesten op, som formodes at stamme fra bispens gård.
Kirken består af et romansk kor og skib. Det store brede senromantiske tårn har flere gange i sin historie slået store revner, og den 13. september 1656 styrtede den østre gavl af tårnet ned og ødelagde en hvælving og våbenhuset. De store stræbepiller stammer fra denne genopbygningen

Alter

Alter

Altertavlen er malet i 1838 af Christen Købke. Han anses for at være en af vores største guldaldermalere, og det er den eneste altertavle, der findes fra hans hånd.
Antependiet og altertæppet er tegnet af Meta Vagn Holmboe og vævet af Risse Berntsen. Det blev indviet i 1975, og symbolikken er lyset, ånden, der kommer oppefra og spredes som ringe i vandet til menneskeheden.
Bag på alteret findes en tavle over kirkens præster fra reformationen til i dag.

Korbuekrucifikset kom først til kirken i 1867, fordi de kirkelige myndigheder savnede "korsets tegn" i kirken, som burde anbringes over "triumfbuen". Det er imidlertid et gammelt krucifiks, som kan dateres tilbage til omkring år 1300 - selvom korset og armene er af nyere dato. 

I koret findes en stor granit tavle og en mindre skifertavle. Den store er en mindesten over kirkens vel nok mest berømte præst - nemlig Saxe Jensen (1615-1651) - som blandt andet fungerede som hofprædikant. Stenen over Saxe og hans hustru Christine har oprindeligt ligget i gulvet, hvilket tydeligt fremgår af, at stenen er voldsomt slidt på midten.
Den lille plade er opsat til minde om et legat, som Saxe Jensen donerede til uddeling efter sin død.

Prædikestolen

Prædikestolen

I 1635 blev prædikestolen med tilhørende himmel leveret af "snedkeren fra Fredensborg", som  muligvis er slotssnedkeren Hans Barchmann. Man kan bemærke det meget smukke træskærearbejde, men også hvordan tidens tand har sat sit præg i form af deforme næser, afbrækkede arme m.v.
I de store felter står de fire evangelister med frelseren i midten. Den latinske tekst er hentet fra Esajas kapitel 40 vers 8, og sætningen kan oversættes til "Guds ord består til evig tid".

Orglet

Orglet

Kirkens orgel er bygget af orgelbyggeri Th. Frobenius i 1972. Det har 11 stemmer fordelt på to manualer og pedal og er placeret på gulvet i kirketårnet.

Se orglets disposition her.