Menighedsrådet

Menighedsrådet vælges normalt for 4 år ad gangen. 
Det nuværende menighedsråd har fået dispensation til, at den kommende funktionsperiode kun er på 2 år!

Der er valg igen i 2024