Dåb/Navngivning

Navn

Inden 6 måneder fra barnets fødsel skal det have et navn ved dåb eller navngivning.
Vær opmærksom på, at barnet kun kan få sin fars mellem- og/eller efternavn, hvis forældrene er gift eller faderskabet er anerkendt ved udfyldelse af en omsorgs- og ansvarserklæring.
På kirkekontoret kan I se listen over godkendte fornavne i Danmark, og den kan også findes på f.eks. www.familieretshuset.dk

Navngivning

Navngivning af et barn kan ske via www.borger.dk.
Navngivningen skal signeres af den/dem, der har forældremyndigheden.
Barnet kan altid døbes efter navngivelsen, såfremt det ønskes.

Dåb

Ved dåb rettes henvendelse til kirkekontoret eller til den kirke, hvor barnet ønskes døbt. Der aftales tid og sted med kirkekontoret, og når dåbsdagen nærmer sig, aftales et møde med præsten.
Ved dåben skal barnet have 3 - 5 faddere - incl. den der bærer barnet. Navn og adresse på fadderne medbringes til samtalen med præsten. En fadder behøver ikke at være medlem af folkekirken, men skal være døbt.
Her i Annisse og Ramløse har vi dåb alle søndage og alle helligdage - med enkelte undtagelser - og desuden ca. 1 lørdag om måneden.

Kirkerne har fået doneret 2 dåbskjoler.

Dåbskjoler

Kirkerne har fået doneret 2 dåbskjoler. Det vil sige, at hvis man ikke har en "familiekjole" og måske heller ikke har lyst til at bruge penge på en dåbskjole, som måske kun skal bruges én gang, er der nu mulighed for at låne den ene af kjolerne kvit og frit. Vi bliver dog meget glade, hvis den bliver returneret i vasket og strøget stand. Ring til Kirkekontoret 48713524 eller sognepræsten 22342002 for lån.

Lørdagsdåb

Lørdagsdåb er en gudstjeneste, hvor dåben står i centrum. Den er familie- og børnevenlig og specielt beregnet på jer, der gerne vil samle en stor kreds af familie og venner og gerne vil have alle med i kirke.
Læs mere under dåbsgudstjenester.

Søndagsdåb

Gudstjenesten om søndagen er den klassiske gudstjeneste, som rummer mange andre elementer end dåben, og som folk kommer til af mange forskellige grunde.
Derfor foregår dåb om søndagen principielt på de øvrige kirkegængeres betingelse. Det betyder at dåbsfølget forventes at respektere og bidrage til hele gudstjenestens højtidelighed.
Om søndagen og på helligdage er der altid gudstjeneste i mindst den ene af pastoratets to kirker - Annisse og Ramløse - og som regel er der gudstjeneste i begge to.

Se i kalenderen for kommende gudstjenster!