Kontakt

Personalet ved Ramløse og Annisse kirker vil meget gerne hjælpe, når der er spørgsmål af den ene eller anden art.

Vil du vide mere om dåb, vielser, navneændringer, så kontakt kordegnen på kirkekontoret. Det samme gælder bestilling af attester.

Henvendelser vedrørende begravelser og bisættelser sker bedst til præsterne.

Kontakt med kirkegårdene sker ved henvedelse til graverne.