Annisse Kirke

Annisse Kirke

Annisse kirke består af et romansk kor og skib, et stærkt ombygget tårn, et sengotisk våbenhus og en korforlængelse, der stammer fra 1847. Kirken blev nævnt første gang omkring 1175 i et mageskifte mellem biskop Absalon og Æbelholt kloster. Efter reformationen blev kirken anneks til Ramløse med Annissegård som anneksgård.Som ved alle gamle kirker knytter sig sagn til stedet. Det fortælles, at kirken skulle have stået på "Thomsebakken", men blev forstyrret af trolde og måtte flyttes.På tårnets nord- og vestside findes bogstaverne A og V. Sagnet fortæller, at de skyldes fru Ane Villumsdatter, Hovgårdens sidste frue, som skulle have rejst kirken. Bogstaverne står dog snarere for Anne Vind, gift med lensmanden på Kronborg, som ca. 1650 foretog en genopbygning af tårnet.Chr. 5.?s initialer samt bogstaverne O K for Otto Krabbe og H B for biskop Henrik Bornemann stammer fra en restaurering udført 1699. I vor tid er kirken restaureret 1967 under ledelse af arkitekt Jan Gehl.

Orglet

Orglet

I efteråret 2009 kunne vi indvie det nye orgel i Annisse kirke. Det er bygget af orgelbygger Gunnar Husted, har 13 stemmer fordelt på Hovedværk, Svælleværk og Pedal og rummer i alt 750 piber.
Orglet er placeret på gulvet i kirketårnet og fremhæves ved det smukke lysindfald fra vestvinduet, som omkranses af fagottens flotte kobberlydbægre.
Klangen i orglet er varm og afrundet med en bredt syngende intonation, som gør at orglet fylder kirkerummet meget fint.

Se orglets disposition her.

Alter og prædikestol

Alter og prædikestol

Altertavlen er et maleri af J. L. Lund fra 1845. Det forestiller Kristi Himmelfart, og der findes et næsten fuldstændigt tilsvarende maleri i Kregme kirke.

Døbefonten er af sandsten, og man kan finde 2 vå­benskjolde samt indskriften: Saxe Jensen 1637. De to våbenskjolde er for lensmanden på Kronborg 1627-41, Frederik Urne og hustru Karen Arenfeldt. Saxe Jensen var præst ved kirken fra 1615-51, og han har skænket døbefonten.

Prædikestolen er fra ca. 1630 og har nogle meget fine intarsiaarbejder i farverne rødt, blåt, grønt og sort.
I hjørnerne mellem felterne ser man buster, som forestiller Kristus med verdenskuglen samt de fire evangelister.
Stolestaderne er fra samme tid som prædikestolen.

Præstetavlen  forefindes i våbenhuset, her kan man se navnene på kirkens præster siden reformationen.

Skibet

Skibet

Midt i skibet hænger en kopi af skoleskibet Danmark - lavet af Christian Holten og skænket kirken af Nina og Regitze Holten