Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard

Det har ikke været nemt at kunne få gennemført studiekredsen, da Covid-19 har sat en stopper for flere planlagte møder, men nu skal vi i gang igen. 

Temaet stadig er "Gud", som det beskrives i kapitel 4 i Pia Søltofts bog "Kierkegaards Kabinet", og nye interesserede kan godt hoppe på, selv om vi efterhånden er ganske mange - vel omkring 25.

Vi mødes den 15. september og 20. oktober, begge dage kl. 10:00 i Kirkehuset i Annisse