Bryllup

Hvis I skal giftes, er det mest praktisk, at I aftaler tidspunkt for brylluppet med kirkekontoret i god tid. På de "store" dage kan der nemt være optaget (især lørdagene i juni og august).

Dernæst går I ind på www.borger.dk og udfærdiger en ægteskabserklæring - dog tidligst fire måneder før brylluppet.

Mødet med præsten finder som regel først sted kort før brylluppet, men ring i god tid og lav en aftale. Michael Porsager 22 34 20 02 eller Jeanne Gamél von Benzon 24 91 79 70.

Brudeparrenes dag

Hvert år i marts arrangeres en brudeparrenes dag, hvor kirkerne er vært ved en frokost for alle årets kommende brudepar, og hvor vi efterfølgende gennemgår og diskuterer alt omkring vielser.

Brudeparrenes dag ligger som regel 2. lørdag i marts!

I år er der brudeparrenes dag for vordende ægtefolk den 2. marts kl 1. i Annisse, indbydelse bliver sent ud

Her ses de 10 par og personale, der deltog i Brudeparrenes dag i 2010

Praktiske oplysninger

Ankomst
Kirken er altid åben en time før ceremonien, lågerne er åbne, så evt. handikappede kan blive kørt til kirken. Bruden kan ligeledes blive kørt til døren og bilen kan blive stående under vielsen, bemærk at opkørslen i Ramløse er forholdsvis smal og stejl.
Hestevogne og lignende må kun medtages efter aftale med graver/kirketjener.

Pynt
Bestilling af blomster skal være graver/kirketjener i hænde senest 5 dage før ceremonien. Priser oplyses ved henvendelse til graver/kirketjener.

Man kan også vælge selv at pynte kirken, man kan evt. låne en vase, men buketterne skal være ca. 1,5 x 25 cm. De skal være i kirken senest en time før. I Annisse er der 25 stolerækker, samt plads til 12 buketter i korbuen, i Ramløse er der 30 stolerækker. Hvis man selv pynter og det sviner, opkræves 200, kr. + moms til ekstra rengøring.

Pynten kan tages med efter vielsen, lægges på et anvist gravsted, og ellers bliver den lagt på fællesgraven.

Alterbuketterne tilhører, som udgangspunkt, kirken, hvis man ønsker de skal passe med den øvrige pynt eller man vil have dem med hjem, aftales dette med graver/kirketjener i god tid før vielsen.

I øvrigt
Fotografering og video er tilladt under diskrete former, man må altså ikke "kravle" rundt i koret under ceremonien, ligesom man bør undgå, at fotografere/filme kirketjener, kirkesanger og organist, som jo er på arbejde.

Man må gerne kaste med ris uden for kirken, men ikke med fuglefrø, de spirer nemlig!

I Annisse kirke er der ca. 80 siddeplader og 20 klapstole, i Ramløse kirke er der ca. 100 siddepladser og 20 klapstole.

Huset i Kirkestræde og Sognelængen kan lejes for 700,- kr. til afholdelse af reception. Man kan ikke holde fest. Reservation sker ved henvendelse til Kirkekontoret, hvis det er i Sognelængen og til Lone Uth, hvis det er i Huset.

Hvis I har spørgsmål, så ring endelig.
Kirkekontoret, kordegn Connie Rygaard  48 71 35 24
Graver i Annisse, Lone Uth  48 28 66 06
Graver i Ramløse, Preben Sørensen  48 71 35 04

cookie information