Begravelse/Bisættelse

Fællesgraven på Annisse Kirkegård

Ved dødsfald kontaktes bedemand og præst - med mindre man ikke ønsker gejstlig medvirken. Man kan også selv anmelde dødsfaldet via www.borger.dk. Præsten er under alle omstændigheder begravelsesmyndighed - dvs. den der godkender dødsattest, melder dødsfald til cpr-registeret og godkender begravelsesform.
Begge sognets præster og områdets bedemænd tager imod opringninger og henvendelser om dødsfald døgnet rundt.

Det er muligt at leje Huset i Kirkestræde eller Sognelængen i forbindelse med kaffe efter en bisættelse/begravelse, det koster henholdsvis 700,- kr. + moms. Være opmærksom på at der begrænset plads.

Døds-og begravelsesattest udleveres/sendes på forlangende.

Begravelsesformer

Begravelse kaldes det, når afdøde jordfæstes - dvs. hele kisten sænkes i jorden. En bisættelse er betegnelsen for højtideligheden forud for en kremering (brænding) af afdøde. Herefter kan asken nedsættes på kirkegården eller (efter ansøgning) spredes over åbent hav.

Gravsteder

På kirkegårdene i Ramløse og Annisse kan man vælge mellem forskellige gravsteder.

Man kan få et egentligt gravsted i forskellige størrelser. Fredningstiden for en kistebegravelse er 30 år - dvs. at man skal "leje" gravstedet i mindst 30 år. Man kan selv vedligeholde gravstedet eller betale kirken for at gøre det.

Man kan erhverve et urnegravsted, som er et egentligt gravsted i mindre format, og som har en fredningstid på 10 år. Dette kan man ligeledes selv vedligeholde eller betale kirken for at passe.

Man kan få urnen nedsat i plænen. Her får man mulighed for at have et "sted" med navn og data på afdøde, og da stenen ligger i græsplænen i højde med græsset, kræves der ikke vedligeholdelse. Denne form er blevet langt den mest almindelige gennem de sidste årtier.

Man kan få urnen (eller kisten) nedsat i fællesgraven - det, der i gamle dage hed "de ukendtes grav". På fællesgraven er det ikke markeret, hvor den enkelte urne/kiste er sat ned, og eventuelle blomster lægges ved den store fællessten.

Priser på de forskellige former oplyses ved henvendelse til graveren

Begravelses/bisættelses-kaffe

Det er muligt at leje Huset i Kirkestræde eller Sognelængen for 700,- + moms til begravelses/bisættelse-kaffe. Man skal selv sørger for indkøb, bordækning og oprydning, da vi desværre ikke kan stille personale til rådighed. Henvendelse vedr. Huset til graver Lone Uth på 48286606 og Sognelængen til kirkekontoret på 48713524.

cookie information