Mødedatoer 2018

Med mindre andet er angivet finder møderne sted i Huset i Kirkestræde (Annisse) eller i Sognelængen (Ramløse), fællesmøderne afholdes på skift i Huset og i Sognelængen iht. listen. Møderne er offentlige og begynder kl. 19.30. Man kan ved henvendelse til Kirkekontoret få dagsordenen tilsendt på mail ca. 5 dage før mødet.


10. oktober fællesmøde i Annisse
7. november i Ramløse
14. november i Annisse

 

 

Dagsorden Annisse

19. september; 14. november

Dagsorden Ramløse

12. september 18

Fælles møder

10.oktober 18

cookie information