Menighedsrådene

Menighedsrådene vælges for 4 år ad gangen. Der er et menighedsråd for hvert sogn.
Næste gang der er valg er i november 2020.
Se mere under de enkelte råd.

cookie information