Kirketjener søges

En stilling som kirketjener ved Ramløse og Annisse Kirker er ledig pr. 1.8. 2020.

Stillingen er på 12 timer pr. uge.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

 • Praktisk Kirketjeneste i gennemsnit hver anden weekend
 • Klargøring af lokaler og kirkerum i forbindelse med de forskellige aktiviteter og møder, herunder flytning af stole og borde, samt oprydning herefter
 • Rengøring i Sognelængen i Ramløse, samt præstekontor
 • Lejlighedsvis pasning af kirkekontoret
 • Gensidig vikardækning ved gravernes sygdom, ferie og fridage (kun kirketjenester)

Vi forventer, at du:

 • Er indstillet på at arbejde på søn- og helligdage og med skæve arbejdstider
 • Er indstillet på aftenarbejde i forbindelse med menighedsrådenes aktiviteter
 • Er imødekommende, venlig og serviceminded.
 • Er ansvarsbevidst og har ordenssans.
 • Arbejder selvstændigt, har et godt overblik, kan planlægge og koordinere opgaver
 • Kan gå til hånde med de opgaver, øvrige ansatte har brug for hjælp til.
 • Har god humor og er omgængelig og med lyst og vilje til, at arbejde sammen med frivillige

Ansættelse sker ved Ramløse Sogns Menighedsråd beliggende Frederiksværkvej 132, Ramløse, 3200 Helsinge. Der er desuden pligt til at gøre tjeneste ved Annisse kirke og menighedshus, Kirkestræde 2, i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. - 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner). Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Hanne Bonnesen på telefonnummer 40595667 eller mail 7395fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7395fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 8. juni 2020 kl. 12:00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 24 og 25.