Organist og korleder

Niels Ørts Ottosen
tlf.: 22 15 44 15
mail: nielsottosen@hotmail.com

Niels er organist ved begge kirker
og korleder for gospelkoret

Kirkesanger

Sten Sejr
tlf. 27 29 05 30
mail: stenosaur@events.dk

Sten er kirkesanger og ved begge kirker

Korleder

Anna Jonsson
tlf. 42 50 69 71
mail: annajonsson30@hotmail.com

Anna er korleder for børnekoret