Menighedsrådsvalg 2020

Kunne du tænke dig, at være med i menighedsrådet?

Så kom til orienteringsmøde og hør mere om menighedsrådets arbejde.

I Ramløse og Annisse er kirkerne en del af lokalsamfundet. Menighedsrådene arbejder for en åben og mangfoldig kirke og vil gerne blive bedre til at imødekomme den moderne menneskes religiøse behov.

Vi vil gerne tale om forskellige former for gudstjenester - hvad vi kan eksperimentere med og hvordan vi opnår en mangfoldighed i vores tilbud.

Menighedsrådene planlægger i samarbejde med kirkernes personale, aktiviteter i Sognelængen og i Kirkehuset, samt koncerter i kirkerne.

Menighedsrådene er også ansvarlige for vedligeholdelse af kirkens bygninger og omkringliggende arealer.

Der orienteringsmøder:

9. juni 2020 kl. 19:00 i Sognelængen i Ramløse

10. juni 2020 kl. 19:00 i Kirkehuset i Annisse