5. juni marked 2019

2018 skulle blive det sidste år med det hyggelige marked. Flere og flere frivillige falder fra, og der komme ikke nye til. Det er trist, men alting har vel sin tid. Det er blevet til mere end 35 gode år, hvor der er uddelt mange penge til det lokale ungdomsarbejde. De sidste midler vil blive fordelt af menighedsrådene efter ansøgning.

5. juni-marked

Der er marked i præstegården i Ramløse hvert år på grundlovsdag. Ideen bag 5. juni-marked er dels, at vi skal skabe en god dag for børn og voksne og dels, at vi skal samle penge ind til gode formål i Annisse og Ramløse.

Der er altid mange forskellige boder, som tombola, fiskebod, cafeteria, blomsterbod, frikadellesmed snobrødsbagning, pudekamp, det muntre køkken, miniloppemarked, isbod, øl- og vinbod, pølsesalg og lotteri. Alt sammen til priser hvor alle kan være med uden at blive ruineret!

Ind i mellem underholder Pastor Porsagers Jazzkapel, Ramløsekoret og Ramløsescenens B&U afdeling.

Uddeling af midler fra 5. juni-marked

Overskudet fra årets marked overføres til 5. juni-fondet.
Midler fra denne kan søges til støtter og fremme af socialt arbejde blandt sognenes børn og unge.
Ansøgningsblanketten kan afhentes på Kirkekontoret eller downloades her.


Der uddeles penge én gang om året og det sker på menighedsrådenes første fælles menighedsrådsmøde efter sommerferien. I 2017 er det 16. august. Ansøgningerne skal være afleveret til Kirkekontoret senest 1. august.

cookie information